boa@connected.pl 12 333 4 333

Nota prawna

Administratorem niniejszego Serwisu jest Connected Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wszelkie prawa do materiałów publikowanych w Serwisie przysługują Connected Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego

Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe stanowią prawe chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Connected Sp. z o.o. Niektóre elementy Serwisu mogą być własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Pomimo, że Connected. Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Serwisie informacje były ścisłe i aktualne, Connected Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do ich zgodności z aktualnym stanem. Informacje zaprezentowane w Serwisie są dostarczone w zastanej formie, bez żadnych gwarancji .